Author - Chu Huy Nam

Tháng Tám 2017

Các loại giấy nào phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT

Theo Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 và Thông tư 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016 của Bộ Công thương thì các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue chính thức được áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mang số hiệu QCVN 09:2015/BCT kể từ ngày 01/01/2018, như vậy những mặt hàng giấy nào phải [...]

Tháng Bảy 2017

Tháng Sáu 2017

Tháng Năm 2017

Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Ngày 11 tháng 05 năm 2017 Tổ chức chứng nhận Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản [...]

Vinacontrol cấp chứng nhận Hợp quy thiết bị thở cá nhân cho Vinacomin

Ngày 15/05/2017 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 10:2012/BLĐTBXH cho Thiết bị thở tự cứu cá nhân (mặt nạ phòng độc khí CO) của Công ty Vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội - Tổng Công [...]

Tháng Tư 2017

Vinacontrol cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho công ty Vaserco

Ngày 19/04/2017 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol Cert đã ra quyết định cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH Phục vụ Hàng không và Thương mại Việt Nam (Vaserco). Có được thành công này là sự nỗ [...]

Vinacontrol cấp chứng chỉ Hợp quy cho sản phẩm cát xây dựng của DNTN Trường Thắng

Ngày 05/04/2017 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol (Vinacontrol Cert) đã ra quyết định cấp chứng nhận phù hợp Quy chuẩn của Bộ Xây dựng QCVN 16:2014/BXD  cho sản phẩm Cát xây dựng (cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa) của DNTN Trường Thắng. Cát xây dựng là sản [...]

Vinacontrol cấp chứng chỉ hợp quy QCVN 16:2014/BXD và ISO 9001:2015 cho công ty Tâm Chấn

Ngày 28/12/2016 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol (Vinacontrol Cert) đã ra quyết định cấp chứng nhận phù hợp Quy chuẩn của Bộ Xây dựng QCVN 16:2014/BXD và Hệ thống quản lý ISO 9001:2015 cho sản phẩm Cửa kim loại (cửa thép chống cháy) của [...]

Tháng Ba 2017

Cục An toàn lao động chỉ định Vinacontrol chứng nhận hợp quy

Ngày 14/3/2017 Cục An toàn lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra quyết định số 22/QĐ-ATLĐ chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) thực hiện việc đánh giá và cấp chứng nhận sản [...]

Tháng Hai 2017

Tháng Mười Hai 2016

Tháng Mười Một 2016

Vinacontrol thực hiện kiểm định và siêu âm đường hàn trạm khí hóa than cho Prime

Được sự yêu cầu của Prime trung tâm kiểm định Vinacontrol đã tiến hành kiểm định an toàn và kiểm tra đường hàn bằng phương pháp siêu âm cho các trạm khí hóa than của tất cả các nhà máy Prime. Sau đây là một [...]

Công ty Năng lượng sạch Hà Nam đạt được chứng nhận QCVN 16:2014/BXD và ISO 9001

Xin chúc mừng Công ty TNHH Năng lượng sạch Hà Nam đã đạt được chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2015. Ngày 31/10/2016 Tổ chức chứng nhận thuộc Tập đoàn Vinacontrol đã tiến hành [...]