Bộ NN&PTNT chỉ định Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Bộ NN&PTNT chỉ định Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Ngày 06/11/2014 Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (gọi tắt là Vinacontrol Cert) thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy cho lĩnh vực thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định sau:

Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/09/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi.

Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT  ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi.

Theo quyết định này Vinacontrol Cert được thực hiện chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi cho Gà, Vịt, Heo, Bò

Xem chỉ định chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi của Vinacontrol tại đây

Xem thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT

Xem thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT

Share this post

There are no comments yet