Cát Tường Logistics được Vinacontrol cấp chứng nhận OHSAS 18001

Cát Tường Logistics được Vinacontrol cấp chứng nhận OHSAS 18001

Ngày 01/09/2015 Công ty TNHH Cát Tường Logistics đã được Trung tâm chứng nhận Vinacontrol cấp chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007. Có được thành công này là sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên của công ty. Công ty TNHH Cát Tường Logistics là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Vận tải đường biển, đường bộ, bốc xếp hàng hóa cảng biển, bốc xếp hàng hóa đường bộ, kiểm hàng, chằng buộc hàng hóa, dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý thủ tục hải quan. OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS 18001 cung cấp các yêu cầu về an tòan sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác nhận.
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an tòan sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của họ.

chung chi OHSAS 18001 - Cat Tuong Logistics

Những lợi ích mà OHSAS 18001:2007 đem lại như:

  • Quản lý tốt hơn các mối nguy về an toàn và sức khoẻ: OHSAS 18001 được thiết kế để giúp doanh nghiệp tạo dựng được các điều kiện làm việc tốt nhất có thể trong tổ chức với các hoạt động kiểm soát điều hành thích hợp.
  • Cải thiện hình ảnh về an toàn và sức khoẻ của tổ chức, doanh nghiệp trong cộng đồng:Thôngqua việc áp dụng OHSAS 18001, tổ chức có bằng chứng rõ ràng về cam kết đối với vấn đề an toàn và sức khoẻ của người lao động.
  • Chứng minh cho việc tuân thủ với các quy định về an toàn: Một hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp được chứng nhận phù hợp OHSAS 18001 chỉ khi tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đầy đủ và có hiệu lực các quy định bắt buộc về an toàn và sức khoẻ.
  • Giảm thiểu chi phí bảo hiểm: Bằng việc giảm số tai nạn hay hư hỏng đến thiết bị hay cơ sở vật chất, tổ chức, doanh nghiệp có thể giảm được các chi phí và thiệt hại trong hoạt động bảo hiểm, đền bù thiệt hại hoặc chịu án phạt.
  • Tương thích với các hệ thống quản lý khác: OHSAS 18001 được thiết kế hoàn toàn tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001 và ISO 14001

Vinacontrol là tổ chức chứng nhận có chức năng đánh giá và cấp chứng nhận các hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001….

Share this post

There are no comments yet