Chứng nhận RSPO

Hiện nay Vinacontrol đang liên kết với các tổ chức nước ngoài thực hiện việc chứng nhận Tiêu chuẩn cho dầu cọ RSPO. Hãy liên hệ Vinacontrol để được chứng nhận RSPO

Tháng Bảy 2016