CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

VINACONTROL là Trung tâm chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (ASTM, BS, EN, JIS, JAS…)

Tháng Ba 2017

Cục An toàn lao động chỉ định Vinacontrol chứng nhận hợp quy

Ngày 14/3/2017 Cục An toàn lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra quyết định số 22/QĐ-ATLĐ chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) thực hiện việc đánh giá và cấp chứng nhận sản [...]

Tháng Mười 2016

Chứng nhận tiêu chuẩn JAS

TIÊU CHUẨN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN JAS (Japanese Agricultural Standard) là tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản. bộ tiêu chuẩn JAS quy định các tiêu chí cho sản phẩm và cách dán nhãn để tạo điều kiện thuận lợi cho sự [...]

Tháng Năm 2016

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy ống nhựa uPVC

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy ? Chứng nhận hợp quy là việc xác định, đánh giá các đối tượng thuộc phạm vi quy chuẩn kỹ thuật quy định để so sánh với các yêu cầu của quy chuẩn và đưa ra kết [...]

Chứng nhận hợp quy nhôm, hợp kim nhôm định hình

Theo thông tư 15/2014/TT-BXD và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD thì nhôm và hợp kim nhôm định hình là những sản phẩm phải kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy. 1.Đơn vị nào phải chứng nhận hợp quy nhôm và [...]

Chứng nhận hợp quy ván gỗ nhân tạo, ván MDF

Theo thông tư 15/2014/TT-BXD và Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD, các loại sản phẩm ván gỗ nhân tạo đều phải kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy. 1. Các loại ván gỗ nhân tạo nào phải chứng nhận hợp quy ? Các loại ván [...]

Chứng nhận hợp quy phụ gia bê tông, xi măng và vữa

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy ? Chứng nhận hợp quy là việc xác định, đánh giá các đối tượng thuộc phạm vi quy chuẩn kỹ thuật quy định để so sánh với các yêu cầu của quy chuẩn và đưa ra kết [...]

Chứng nhận hợp quy Silicon, vật liệu chống thấm

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy ? Chứng nhận hợp quy là việc xác định, đánh giá các đối tượng thuộc phạm vi quy chuẩn kỹ thuật quy định để so sánh với các yêu cầu của quy chuẩn và đưa ra kết [...]

Chứng nhận hợp cát, đá dăm

1.Những sản phẩm cát, đá phải chứng nhận hợp quy  ? Theo quy định tại Thông tư 15 và quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD các sản phẩm cốt liệu lớn và cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa đều phải chứng nhận hợp quy. Cụ [...]

Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Theo thông tư 15/2014/TT-BXD và Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD quy định sản phẩm sứ vệ sinh đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng. Do đó các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm sứ vệ [...]

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây

1.Những vật liệu xây nào cần chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD ? Những vật liệu xây sau cần phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD : Gạch đặc đất sét nung (các loại gạch này có loại Hoffman và Tuynel) Gạch [...]

Chứng nhận hợp quy gạch, đá ốp lát

1.Vì sao phải chứng nhận hợp quy gạch, chứng nhận hợp quy đá ốp lát ? Vì gạch ốp lát, đá ốp lát là các loại hàng hóa vật liệu xây dựng có quy định phải chứng nhận hợp quy theo thông tư 15/2014/TT-BXD và [...]

Chứng nhận hợp quy cửa

Theo quy định của Bộ Xây dựng tại thông tư 15/2014/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD tất cả các sản phẩm cửa nhựa uPVC, cửa kim loại (cửa sắt, cửa nhôm), cửa gỗ đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD. 1. Đơn vị [...]

Chứng nhận hợp quy thang máy

Theo quy định của Cục An toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì thang máy cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2011/BLĐTBXH. 1. Vì sao thang máy cần chứng nhận hợp quy [...]

Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

1. Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn là gì ? Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn là chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn. Ví dụ: Chứng nhận sản phẩm cửa nhựa uPVC phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7451:2004. Chứng nhận [...]

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Ngày 06 tháng 11 năm 2014 Vinacontrol được Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi  theo số chỉ định 429/QĐ-TT-TTPC. Theo quyết định này Vinacontrol là đơn vị đánh giá và cấp chứng [...]