ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN

VINACONTROL là Trung tâm đào tạo An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo 5S, đào tạo các công cụ quản lý, đào tạo nhận thức Hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000…)

Tháng Bảy 2016

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động hiện đại nhất Việt Nam

Công trình trị giá 9 triệu USD có các thiết bị phân tích sự cố có thể xảy đến với người lao động như rơi vật liệu, rò rỉ ga, cháy nổ... qua đó huấn luyện phương pháp phòng tránh.   Ngày 14/7, trung tâm huấn [...]

Tháng Tư 2016

Tháng Ba 2016