KIỂM ĐỊNH - KIỂM TRA THIẾT BỊ

VINACONTROL là Trung tâm kiểm định an toàn thiết bị, kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu, kiểm tra không phá hủy (NDT), Đo kiểm môi trường

Tháng Ba 2016

Cục An toàn chỉ định Vinacontrol kiểm định thiết bị

Ngày 30/10/2014 Cục An toàn đã chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (gọi tắt là Vinacontrol Cert) thực hiện việc kiểm định an toàn thiết bị. Theo chỉ định này Vinacontrol Cert là đơn vị được thực hiện kiểm [...]

Kiểm định nồi hơi, lò hơi

1/ Kiểm định là gì? - Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn [...]

Kiểm định hệ thống chống sét và tiếp địa điện

1.Kiểm định chống sét và nối đất nối không an toàn điện như thế nào ? Kiểm định hệ thống chống sét và kiểm định hệ thống nối đất nối không an toàn điện là thực hiện đo đạc kiểm tra và so sánh với [...]

Kiểm định thang máy, thang cuốn

1. Thế nào là kiểm định: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn [...]