Tin nổi bật

Gạch bê tông Hảo Phát được Vinacontrol cấp ISO 9001 và hợp quy

Ngày 16/06/2017 Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm gạch bê tông (gạch không nung) của Công ty TNHH MTV Hảo Phát. Thông [...]

Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Ngày 11 tháng 05 năm 2017 Tổ chức chứng nhận Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ. ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản [...]

Vinacontrol cấp chứng nhận Hợp quy thiết bị thở cá nhân cho Vinacomin

Ngày 15/05/2017 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 10:2012/BLĐTBXH cho Thiết bị thở tự cứu cá nhân (mặt nạ phòng độc khí CO) của Công ty Vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội - Tổng Công [...]

Vinacontrol cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho công ty Vaserco

Ngày 19/04/2017 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol Cert đã ra quyết định cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH Phục vụ Hàng không và Thương mại Việt Nam (Vaserco). Có được thành công này là sự nỗ [...]

Vinacontrol cấp chứng chỉ Hợp quy cho sản phẩm cát xây dựng của DNTN Trường Thắng

Ngày 05/04/2017 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol (Vinacontrol Cert) đã ra quyết định cấp chứng nhận phù hợp Quy chuẩn của Bộ Xây dựng QCVN 16:2014/BXD  cho sản phẩm Cát xây dựng (cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa) của DNTN Trường Thắng. Cát xây dựng là sản [...]

Vinacontrol cấp chứng chỉ hợp quy QCVN 16:2014/BXD và ISO 9001:2015 cho công ty Tâm Chấn

Ngày 28/12/2016 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol (Vinacontrol Cert) đã ra quyết định cấp chứng nhận phù hợp Quy chuẩn của Bộ Xây dựng QCVN 16:2014/BXD và Hệ thống quản lý ISO 9001:2015 cho sản phẩm Cửa kim loại (cửa thép chống cháy) của [...]

Cục An toàn lao động chỉ định Vinacontrol chứng nhận hợp quy

Ngày 14/3/2017 Cục An toàn lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra quyết định số 22/QĐ-ATLĐ chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) thực hiện việc đánh giá và cấp chứng nhận sản [...]

Công ty Năng lượng sạch Hà Nam đạt được chứng nhận QCVN 16:2014/BXD và ISO 9001

Xin chúc mừng Công ty TNHH Năng lượng sạch Hà Nam đã đạt được chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2015. Ngày 31/10/2016 Tổ chức chứng nhận thuộc Tập đoàn Vinacontrol đã tiến hành [...]

Công ty TNHH Bà Tích đạt được ISO 22000 và HACCP

Ngày 07/09/2016 Vinacontrol Cert đã tiến hành cấp chứng nhận phù hợp Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 cho Công ty TNHH Bà Tích. Các sản phẩm bánh quy, bánh ngọt, bánh snack của Công ty TNHH Bà Tích đã được [...]