Tin tức Vinacontrol

Vinacontrol được thành lập năm 1957, tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK kiêm Sở Giám định hàng hóa thuộc Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Công thương), Vinacontrol Cert là thành viên của Tập đoàn Vinacontrol.

Vinacontrol được chỉ định chứng nhận hợp quy giấy

Bộ Công thương chỉ định Vinacontrol thực hiện đánh giá cấp chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue và kiểm tra chất lượng khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue nhập khẩu. Ngày 10 tháng 07 năm 2017 Bộ Công thương [...]

Vinacontrol được chỉ định đào tạo An toàn Vệ sinh lao động theo Nghị định 44

Ngày 28/06/2017 Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) được Sở LĐTBXH chỉ định thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với các đối tượng huấn luyện hạng A gồm các nhóm: [...]

Cục An toàn lao động chỉ định Vinacontrol chứng nhận hợp quy

Ngày 14/3/2017 Cục An toàn lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra quyết định số 22/QĐ-ATLĐ chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) thực hiện việc đánh giá và cấp chứng nhận sản [...]

Cục An toàn chỉ định Vinacontrol kiểm định thiết bị

Ngày 30/10/2014 Cục An toàn đã chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (gọi tắt là Vinacontrol Cert) thực hiện việc kiểm định an toàn thiết bị. Theo chỉ định này Vinacontrol Cert là đơn vị được thực hiện kiểm [...]

Vinacontrol được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy kính

  Ngày 25/12/2015 Bộ Xây dựng chỉ định cho Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (gọi tắt là Vinacontrol Cert) thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho nhóm sản phẩm kính xây dựng theo [...]