Chỉ định chứng nhận ISO 14001 của Vinacontrol

Chỉ định chứng nhận ISO 14001 của Vinacontrol

Ngày 12/01/2017 Vinacontrol đã được Văn phòng Công nhận chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ (BoA) cấp chứng nhận ISO/IEC 17021-1:2015. Với chứng nhận này Vinacontrol đã được Công nhận là Tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 cho tất cả các lĩnh vực nghành nghề kinh doanh. Việc Vinacontrol được BoA công nhận và việc tham gia diễn đàn công nhận IAF thì chứng chỉ Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 mà Vinacontrol cấp ra được công nhận trên toàn thế giới.

Vinacontrol đã thực hiện chứng nhận ISO 14001 cho rất nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Chi dinh chung nhan ISO 14001-min

Xem chỉ định chứng nhận ISO 14001 của Vinacontrol tại đây

Share this post

There are no comments yet