Chỉ định chứng nhận ISO 9001 của Vinacontrol

Chỉ định chứng nhận ISO 9001 của Vinacontrol

Ngày 09/02/2017 Vinacontrol đã được Văn phòng Công nhận chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ (BoA) cấp chứng nhận ISO 17021:2015. Với chứng nhận này Vinacontrol đã được Công nhận là tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho tất cả các lĩnh vực nghành nghề kinh doanh. Vinacontrol được BoA công nhận và việc tham gia diễn đàn công nhận IAF thì chứng chỉ ISO 9001 mà Vinacontrol cấp ra được công nhận trên toàn thế giới.

Xem chỉ định chứng nhận ISO 9001 của Vinacontrol tại đây

Chi dinh chung nhan ISO 9001-min

Share this post

There are no comments yet