Chuyển đổi theo phiên bản ISO 9001:2015

Chuyển đổi theo phiên bản ISO 9001:2015

Khóa đào tạo Cập nhật & Hướng dẫn chuyển đổi theo phiên bản ISO 9001:2015

1. Giới thiệu

Vào ngày 15/09/ 2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban chính thức ban hành phiên bản ISO 9001:2015, thay thế cho ISO 9001:2008.
Như vậy, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp đã áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 cần bắt đầu quá trình nghiên cứu, cập nhật và chuyển đổi chứng nhận HTQLCL của mình theo tiêu chuẩn mới – ISO 9001:2015. Với các đơn vị chuẩn bị xây dựng và áp dụng HTQLCL, hãy bắt đầu với ISO 9001:2015 ngay từ khi tìm hiểu và lập kế hoạch triển khai.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động chuyển đổi/xây dựng mới HTQLCL theo ISO 9001:2015, Vinacontrol trân trọng gửi đến Quý khách hàng Khoá đào tạo “Cập nhật, Hướng dẫn chuyển đổi theo ISO 9001:2015”, Khóa đào tạo mang đến cách nhìn mới về các thay đổi trong tiếp cận, khuôn khổ và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, giúp quý vị đảm bảo HTQLCL được hoạch định và triển khai phù hợp với bối cảnh của tổ chức, từ đó khắc phục các điểm hạn chế và nâng cao tính hiệu quả của HTQLCL trong hoạt động của doanh nghiệp.

2. Mục tiêu khóa đào tạo

Cung cấp đến học viên các thông tin về:

– Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001:2015
– Diễn giải và Phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
– Tiếp cận, nội dung và trình tự chuyển đổi ISO 9001:2015.
– Kiến thức cần thiết phục vụ cho việc vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả những yêu cầu của tiêu chuẩn để cập nhật HTQLCL theo ISO 9001:2015.

3. Nội dung đào tạo

Các nội dung chính của khóa học

– Giới thiệu tổng quan về quản lý chất lượng ISO 9001:2015
– Diễn giải và phân tích các thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với phiên bản 2008.
– Thảo luận về quản lý chất lượng (bối cảnh và quản lý quá trình,sự lãnh đạo và cam kết, quản lý rủi ro và mục tiêu, tri thức của tổ chức…)
– Hướng dẫn cập nhật và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

4. Đối tượng tham dự

– Lãnh đạo doanh nghiệp.
– Cán bộ quản lý phòng ban, cán bộ quản lý chất lượng.
– Bộ phận ISO.
– Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của Khóa đào tạo Cập nhật & Hướng dẫn chuyển đổi theo phiên bản ISO 9001:2015.

Thông tin liên hệ:

Miền Bắc: Mr Đặng Tuấn Anh – ĐT 0936.198.789 – Email:dtanh@vnce.vn
Miền Nam: Mr Chu Huy Nam – ĐT 0945.464.047 – Email: chnam@vnce.vn

Công ty Cổ Phần Chứng nhận & Kiểm định Vinacontrol
41 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Phone: 043 944 8089 – Fax: 043 9449001 – Email: vnce@vnce.vn – Web: www.vnce.vn

Share this post

There are no comments yet