Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Ngày 11 tháng 05 năm 2017 Tổ chức chứng nhận Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

giay-chung-nhan-iso-9001-cap thoat nuoc can tho

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một số lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng và di trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

  1. Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng
  2. Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất
  3. Lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí)
  4. Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng
  5. Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.
  6. Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.
  7. Tăng uy tín trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước
  8. Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.
  9. Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Các bước để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015

1. Giai đoạn chuẩn bị dự án
 1.1 Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2008(Cho các thành viên trong Ban lãnh đạo, đại diện các đơn vị có liên quan và các nhân sự dự kiến trong ban ISO của công ty)
1.2 Thành lập ban chỉ đạo ISO,  phân rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên.
1.3 Khảo sát thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng của công ty so với yêu cầu của ISO 9001:2008
1.4 Đào tạo nhận thức chung theo ISO 9001:2008; Xây dựng Kế hoạch viết tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2008.
2. Giai đoạn xây dựng văn bản
2.1 Viết Hệ thống tài liệu theo kế hoạch phân công.
2.2 Xem xét bản thảo Hệ thống tài liệu
3. Triển khai áp dụng và giám sát thực hiện
3.1 Tiến hành phê duyệt và phân phối tài liệu để áp dụng.
3.2 Hệ thống tài liệu được áp dụng và duy trì.
3.3 Cải tiến hệ thống tài liệu nếu cần thiết
4. Đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo
4.1 Đào tạo đánh giá viên nội bộ về ISO 9001:2008(Cho các thành viên trong Ban lãnh đạo, đại diện các đơn vị có liên quan và các thành viên trong ban chỉ đạo ISO của công ty)
4.2 Tiến hành đánh giá nội bộ (đánh giá/kiểm tra chéo nội bộ công ty)
4.3 Thực hiện hành động khắc phục sau các lần đánh giá nội bộ.
4.4 Họp xem xét lãnh đạo về HTQL
5. Giai đoạn đánh giá cấp chứng chỉ
5.1 Gửi bản đăng ký chứng nhận cho Vinacontrol Cert
5.2 Kế hoạch đánh giá chứng nhận
5.3 Đánh giá chứng nhận
5.4 Khắc phục sau đánh giá chứng nhận (nếu có)
5.5 Lập báo cáo đánh giá xin cấp chứng chỉ gửi Hội đồng chứng nhận
5.6 Áp dụng, duy trì HTQL và cải tiến liên tục nâng cao tính hiệu lực của hệ thống, tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

 

Share this post

There are no comments yet