Công ty CP Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 14001

Công ty CP Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ được Vinacontrol cấp chứng nhận ISO 14001

Ngày 13/06/2017 Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho Công ty CP Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ. Công ty CP Phát triển công nghệ hành chính ADDJ là một công ty hoạt động trong các lĩnh vực chỉnh lý và số hoá tái liệu và cung cấp lắp đặt hệ thống giá, kệ, tủ sắt nhằm tạo dựng một điều kiện làm việc thuận lợi hơn, hiệu quả hơn cho doanh nghiệp.

chung nhan iso 14001-chinh ly tai lieu

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất, dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình. Những lợi ích cơ bản của ISO 14001 như sau:

  • Nâng cao thương hiệu của tổ chức trong công tác đấu thầu
  • Loại bỏ các mối nguy liên quan tới môi trường.
  • Tuân thủ các quy định môi trường của nhà nước, tránh bị phạt bởi các nguyên nhân từ môi trường
  • Chứng minh cam kết cải thiện môi trường của tổ chức
  • Chúng minh rằng tổ chức của bạn là một tổ chức có trách nhiệm với tương lai
  • Có thể giảm bớt chi phí bảo hiểm liên quan tới môi trường
  • Giúp nhân viên nhận thức tốt hơn rằng họ đang làm việc trong một tổ chức thân thiện với môi trường
  • Tiết kiệm chi phí về rác thải, tái chế và tiêu thụ.

Xin chúc mừng Công ty CP Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ đã đạt được chứng nhận ISO 14001

Share this post

There are no comments yet