Công ty Năng lượng sạch Hà Nam đạt được chứng nhận QCVN 16:2014/BXD và ISO 9001

Công ty Năng lượng sạch Hà Nam đạt được chứng nhận QCVN 16:2014/BXD và ISO 9001

Xin chúc mừng Công ty TNHH Năng lượng sạch Hà Nam đã đạt được chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

gach be tong

Ngày 31/10/2016 Tổ chức chứng nhận thuộc Tập đoàn Vinacontrol đã tiến hành trao chứng nhận QCVN 16:2014/BXD và  ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH Năng lượng sạch Hà Nam. Hệ thống quản lý chất lượng và các sản phẩm Gạch bê tông của Công ty TNHH Năng lượng sạch Hà Nam đã đạt được các yêu cầu và được chứng nhận QCVN 16:2014/BXD và  ISO 9001:2015. Từ đây các sản phẩm Gạch bê tông mang thương hiệu Gạch bê tông Tiên Nội của Công ty TNHH Năng lượng sạch Hà Nam sẽ được gắn dấu CR khi lưu thông trên thị trường.

Gạch bê tông là sản phẩm thuộc 10 nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng có quy định phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng. Vinacontrol là tổ chức được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy cho toàn bộ 10 nhóm sản phẩm.

Nếu bạn quan tâm tới các sản phẩm Gạch bê tông của Công ty TNHH Năng lượng sạch Hà Nam vui lòng tham khảo qua website:

http://nangluongsachhn.com/

hop-quy-nang-luong-sach-ha-nam

Share this post

There are no comments yet