Công ty TNHH Ánh Phượng được Vinacontrol cấp chứng nhận HACCP

Công ty TNHH Ánh Phượng được Vinacontrol cấp chứng nhận HACCP

Ngày 13/01/2017 Công ty TNHH Ánh Phượng đã được Vinacontrol cấp chứng nhận HACCP cho hoạt động Chế biến và cung cấp hạt điều nhân xuất khẩu. Có được chứng nhận HACCP của Vinacontrol thì các sản phẩm hạt điều nhân của Công ty Ánh Phượng đã chứng minh được an toàn thực phẩm và dễ dàng thâm nhập vào các thị trường quốc tế. HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn chất lượng thực phẩm. Tiêu chuẩn HACCP mang lại các lợi ích to lớn cho doanh nghiệp như đảm bảo sản phẩm đạt an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín cho doanh nghiệp, tạo điều kiện xuất khẩu.

HACCP thích hợp với tất cả các lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm, trong đó có các nhà sản xuất cấp 1, các cơ sở chế tạo, cơ sở chế biến, và các tổ chức dịch vụ thực phẩm, những đối tượng muốn chứng minh sự phù hợp của tổ chức mình với các yêu cầu pháp lý về an toàn thực phẩm cấp quốc gia và quốc tế.

Vinacontrol là Tổ chức có chứng năng chứng nhận HACCP và các tiêu chuẩn khác như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001… Các chứng nhận của Vinacontrol được chấp nhận trên toàn thế giới.

Xin chúc mừng Công ty TNHH Ánh Phượng.

Chung nhan HACCP - Anh Phuong

Share this post

2 comments

    • author
      Chào quý công ty Cảm ơn Quý công ty đã quan tâm tới dịch vụ của Vinacontrol. Để biết được chi phí chứng nhận HACCP Quý công ty vui lòng cung cấp cho Vinacontrol các thông tin sau nhé: 1. Nghành nghề mà Quý công ty muốn đưa vào giấy chứng nhận (Ví dụ chế biến hạt điều nhân) 2. Địa chỉ nhà máy 3. Số lượng nhân viên 4. Quý công ty đã có tiêu chuẩn nào chưa ? (ví dụ: ISO 9001...) Xin cảm ơn