Cục An toàn chỉ định Vinacontrol kiểm định thiết bị

Cục An toàn chỉ định Vinacontrol kiểm định thiết bị

Ngày 30/10/2014 Cục An toàn đã chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (gọi tắt là Vinacontrol Cert) thực hiện việc kiểm định an toàn thiết bị. Theo chỉ định này Vinacontrol Cert là đơn vị được thực hiện kiểm định an toàn các thiết bị trong danh mục thuộc thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Xem chỉ định kiểm định an toàn của Vinacontrol Cert tại đây

Xem thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH

Share this post

There are no comments yet