Đào tạo An toàn lao động tại nhà máy Tôn Hoa Sen

Đào tạo An toàn lao động tại nhà máy Tôn Hoa Sen

Hình ảnh Vinacontrol đào tạo an toàn lao động cho nhà máy tôn Hoa Sen ở Phú Mỹ

IMG_0794

dao-tao-xe-nang-2

dao-tao-xe-nang-1

dao-tao-cau-truc-1

dao-tao-cau-truc

 

 

 

 

Share this post

There are no comments yet