Thực hiện đo kiểm môi trường lao động

Thực hiện đo kiểm môi trường lao động

Hiện nay theo quy định tại  Thông tư 19/2011/TT-BYT  của Bộ Y tế tất cả các đơn vị sản xuất đều phải thực hiện đo kiểm môi trường lao động và quan trắc môi trường. Thực hiện tốt việc quan trắc và đo kiểm môi trường lao động trên hết nhằm đảm bảo an toàn và đánh giá đầy đủ nhất những yếu tốt ảnh hưởng tới người lao động để có phương án giải quyết tốt nhất. Việc quan trắc và đo kiểm môi trường còn là quy định của luật do đó thực hiện tốt việc này là đáp ứng các yêu cầu của luật định.

Vinacontrol thực hiện đo kiểm môi trường

Vinacontrol thực hiện đo kiểm môi trường

Hiện nay việc tất cả các đơn vị sản xuất hay là các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù đều phải thực hiện việc Quan trắc và đo kiểm môi trường lao động. Việc quan trắc và đo kiểm môi trường phải được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần.

Trong các đơn vị được chỉ định thì Vinacontrol là đơn vị được Bộ Y tế chỉ định trực tiếp. Thế mạnh của Vinacontrol là máy móc được đầu tư hiện đại, các kiểm tra viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường. Ngoài ra Vinacontrol còn là đơn vị cung cấp nhiều lĩnh vực bổ trợ cho việc quan trắc và đo kiểm môi trường như: Chứng nhận; Kiểm định; Giám định; Đào tạo….

Quy trình Đo kiểm môi trường của Vinacontrol:

Bước 1: Cung cấp thông tin cần thiết. Vinacontrol có thể tiến hành khảo sát (nếu cần)

Bước 2: Tiến hành báo giá hoặc ký kết hợp đồng

Bước 3: Đo kiểm thực tế, có thể thực hiện lấy mẫu về thử nghiệm (nếu cần)

Bước 4: Trả kết quả đo kiểm, kết quả đo kiểm có thể có ngay sau khi đo

Bước 5: Tư vấn hồ sơ sau đo kiểm (nếu cần)

Hãy gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Share this post

There are no comments yet