Download Quy chuẩn

Download Quy chuẩn

QCVN 09: 2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

QCVN 01:2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồi hơi và bình chịu áp lực

QCVN 02:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thang máy điện

QCVN 16:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN 7: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với thiết bị nâng

QCVN 27:2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn (Quy chuẩn của kính hàn)

QCVN 08: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi

QCVN 10: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc bụi dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc

QCVN 03: 2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

QCVN 01 – 78: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi

QCVN 01 – 183: 2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  thức ăn chăn nuôi – Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố Nấm mốc, kim loại nặng, vi sinh vật trong thức ăn hỗ hợp cho gia súc, gia cầm

QCVN 01 – 77: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Share this post

3 comments