Eurowindow đạt chứng chỉ hợp quy cửa QCVN 16:2014/BXD

Eurowindow đạt chứng chỉ hợp quy cửa QCVN 16:2014/BXD

Ngày 27/06/2015 Tổ chức chứng nhận Vinacontrol (Vinacontrol Cert) đã tiếp hành cấp chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho Công ty CP Eurowindow. Như vậy từ đây các sản phẩm cửa nhựa của Eurowindow sẽ đạt được tất cả các chỉ tiêu của QCVN 16:2014/BXD và được gắn dấu quy chuẩn (dấu CR) khi lưu thông trên thị trường.

Có được thành công này là sự cố gắng của cán bộ công nhân viên của  Công ty CP Eurowindow và đây là một minh chứng cho chất lượng của các sản phẩm mà  Eurowindow cung câp. Xin chúc mừng cán bộ và công nhân viên của Công ty CP Eurowindow.

Sản phẩm cửa nhựa, cửa gỗ, cửa kim loại là các sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và gắn dấu hợp quy (dấu CR) khi lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Vinacontrol Cert là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận cho 10 nhóm trong tổng số 10 nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng có yêu cầu phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD.

chung-chi-hop-quy-cua-eurowindow

Share this post

There are no comments yet