Các thủ tục để có được chứng nhận hợp quy

Hỏi: Tôi phải làm gì để đạt được chứng nhận hợp quy ?

Trả lời: Để đạt được chứng nhận hợp quy anh phải làm các bước sau:

Bước 1: Liên hệ với tổ chức chứng nhận (Vinacontrol) để đăng ký chứng nhận

Bước 2: Cung cấp các thông tin cần thiết cho Vinacontrol qua bản đăng ký chứng nhận: Thông tin về doanh nghiệp, thông tin về sản phẩm….

Bước 3: Ký hợp đồng chứng nhận và thanh toán tạm ứng cho Vinacontrol

Bước 4: Chuyển bị hồ sơ, nhân lực để tiến hành đánh giá chứng nhận (Vinacontrol sẽ hướng dẫn các hồ sơ cần chuyển bị trước khi tiến hành đánh giá)

Bước 5: Thực hiện cùng Vinacontrol để đánh giá

Bước 6: Thực hiện các điểm khắc phục (nếu có)

Bước 7: Thanh toán phần còn lại và nhận chứng chỉ

Vui lòng liên hệ Vinacontrol để được hướng dẫn chi tiết