Dấu chứng nhận ISO 9001 là gì ?

Hỏi: Dấu chứng nhận ISO 9001 là gì ?

Trả lời: Dấu chứng nhận ISO 9001 là dấu mà tổ chức chứng nhận cấp cho đơn vị được chứng nhận sau khi đơn vị đó đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

Ví dụ: Nếu đơn vị nào được Vinacontrol đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001 thì đơn vị đó sẽ được Vinacontrol cấp các con dấu sau:

dau-chung-nhan-iso-9001-2015DAU CN II