Dấu CR là gì, dấu CS là gì ?

Hỏi: Dấu CR là gì, dấu CS là gì ?

Trả lời: Dấu CR là dấu chứng nhận hợp quy, dấu CS là dấu chứng nhận hợp chuẩn. Khi sản phẩm được chứng nhận phù hợp quy chuẩn thì sản phẩm được gắn dấu CR, khi sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn thì sản phẩm được mang dấu chứng nhận CS.

Mau dau CR cua Vinacontrol cấp

Mẫu dấu CR của Vinacontrol cấp

Mẫu dấu CS của Vinacontrol cấp

Mẫu dấu CS của Vinacontrol cấp