Làm sao để được chứng nhận ISO 9001:2015 ?

Hỏi: Làm sao để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015

Trả lời: ISO 9001:2015 là Hệ thống quản lý chất lượng, nếu bạn thực sự muốn đạt được chứng nhận thì hoàn toàn bạn làm được. Các bước để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 như sau:

  1. Công việc chuyển bị: Bạn cần chuyển bị tài chính (để trả cho tổ chức chứng nhận); chuyển bị nhân sự phụ trách mảng chất lượng; chuyển bị các điều kiện cần thiết mà một tổ chức cần có.
  2. Liên hệ với đơn vị tư vấn: Đơn vị tư vấn là đơn vị sẽ hướng dẫn bạn xây dựng, áp dụng ISO 9001:2015
  3. Liên hệ với đơn vị chứng nhận: Sau khi bạn xây dựng và áp dụng bạn hãy liên hệ đơn vị chứng nhận để tiến hành đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:2015

Công việc đánh giá như sau:

Bước 1: Cung cấp các thông tin cần thiết cho tổ chức đánh giá chứng nhận (Vinacontrol) qua bản đăng ký, xem bản đăng ký chứng nhận tại đây

Bước 2: Thực hiện báo giá và ký kết hợp đồng

Bước 3: Sắp xếp lịch tiến hành đánh giá chứng nhận, Vinacontrol sẽ gửi cho KH các hồ sơ cần chuyển bị trước ngày đánh giá

Bước 4: Tiến hành đánh giá chứng nhận

Bước 5: Khắc phục điểm không phù hợp (nếu có)

Bước 6: Cấp chứng nhận ISO 9001:2015