Mặt hàng nào phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu ? Quy định nào bắt buộc kiểm tra ?

Trong quá trình tiếp xúc với nhiều đơn vị nhập khẩu chúng tôi thấy có nhiều đơn vị thắc mắc tại sao hàng hóa lúc nhập về có những mặt hàng phải kiểm tra và có những mặt hàng không bắt buộc kiểm tra. Căn cứ pháp lý nào bắt buộc phải kiểm tra hàng nhập khẩu ?

Chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007 quy định: Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Theo quy định của Luật này thì tất cả các hàng hóa, sản phẩm thuộc nhóm 2 đều phải thực hiện kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy. Do đó một số mặt hàng mà bạn nhập khẩu nếu nằm trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thì Hải quan bắt bạn phải tới cơ quan kiểm tra chuyên nghành để kiểm tra.

Vậy danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) gồm những mặt hàng nào ?

Chúng tôi xin trả lời: Mỗi Bộ nghành sẽ ban hành một danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc quyền quản lý của Bộ nghành đó. Vì số lượng hàng hóa của từng Bộ nhiều nên chúng tôi xin nêu một số danh mục hàng hóa nhóm 2 của một số Bộ sau, nếu bạn muốn xin danh mục của Bộ khác thì xin vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ cung cấp.

1. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010

2. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Xây dựng: Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014

3. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công thương: Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015

4. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Thông tin – Truyền thông: Thông tư 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014

5. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Khoa học – Công nghệ: Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/03/2009

6. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 và thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2010

7. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Giao thông vận tải: Thông tư 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011

8. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Y tế: Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 06/12/2011

9. Xem danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công an: Thông tư 14/2012/TT-BCA ngày 20/03/2012