Mức phạt bao nhiêu nếu không thực hiện chứng nhận hợp quy

Theo quy định tại khoản 5, điều 19, mục 2 của Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ có ghi rõ: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chứng nhận hợp quy trong sản xuât hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa là đối tượng phải chứng nhận hợp quy hoặc sử dụng giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đã hết hiệu lực.

Các bạn có thể xem Nghị định 80/2013/NĐ-CP tại đây

Như vậy chúng tôi có lời khuyên cho các bạn việc chứng nhận hợp quy chi phí thấp hơn mức phạt, đo đó chúng ta nên chấp hành quy định pháp luật cũng là nâng cao thương hiệu cho mình.