Thế nào là Công bố hợp quy ? Vì sao phải Công bố hợp quy ?

Theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: Công bố hợp quy là việc tổ chức cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Vì sao phải Công bố hợp quy: Vì Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc theo quy định của pháp luật. Quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tục Công bố hợp quy: Thủ tục Công bố hợp quy được quy định rõ tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, chúng tôi xin nêu tóm tắt như sau để bạn đọc dễ hiểu và dễ hình dung:

Công bố hợp quy chi làm 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Công bố hợp quy dựa và kết quả tự đánh giá của chính bản thân đơn vị muốn công bố (bên thứ nhất): Trường hợp này công bố rất phức tạp, đòi hỏi bản thân đơn vị phải  có riêng một bộ phận quản lý chất lượng, xây dựng các quy trình theo các tiêu chuẩn hiện hành và giám sát việc áp dụng. Khi công bố phải cung cấp cho cơ quan quản lý các hồ sơ chứng minh việc này. Những trường hợp này thường các tập đoàn lớn mới có đủ khả năng thực hiện. Tuy nhiên từ trước tới giờ tôi chưa thấy một trường hợp nào rơi vào trường hợp này do đó tôi không bàn tới trường hợp này.

Trường hợp 2: Công bố dựa trên kết quả đánh giá chứng nhận hợp quy do một tổ chức đánh giá được chỉ định (gọi là bên thứ 3) như Vinacontrol. Trường hợp này trình tự như sau:

Bước 1: Bạn liên hệ với tổ chức được chỉ định để tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận hợp quy

Bước 2: Chuyển bị hồ sơ, hồ sơ gồm có:

  1. Giấy chứng nhận hợp quy sao y công chứng (bản chính thì quá tốt)
  2. Giấy phép kinh doanh sao y công chứng
  3. Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại phụ lục Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)

Bước 3: Nộp hồ sơ công bố hợp quy để lấy tiếp nhận hợp quy từ cơ quan quản lý: Bạn cầm các hồ sơ ở Bước 2 nộp cho các Sở quản lý theo lĩnh vực tại các tỉnh, ví dụ nếu bạn công bố hợp quy Vật liệu xây dựng thì bạn nộp cho Sở Xây dựng, nếu là Hợp quy thang máy thì bạn nộp cho Sở LĐTB&XH….

Bước 4:  Sau 5 ngày cơ quan quản lý sẽ xử lý hồ sơ và trả lời bạn. Trong trường hợp khác cơ quan quản lý có thể yêu cầu bạn bổ sung các giấy tờ khác (vị dụ chứng nhận ISO 9001; xấy phép xây dựng…), nếu hồ sơ hợp lệ  Cơ quan quản lý sẽ cấp cho bạn Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, tới đây là bạn kết thúc quá trình công bố hợp quy.

Đối với Vinacontrol khi thực hiện chứng nhận hợp quy cho Khách hàng chúng tôi luôn luôn hướng dẫn khách hàng tận tình thực hiện thủ tục công bố hợp quy.

Các bạn có thể tham khảo Quy định Công bố hợp quy tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN