Sự khác nhau giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn ?

Tiêu chuẩn và quy chuẩn khác nhau cơ bản như sau:

  • Về tính bắt buộc của pháp luật: Quy chuẩn mang tính bắt buộc, tiêu chuẩn là tự nguyện
  • Tổ chức đánh giá cấp chứng nhận: Đơn vị thứ 3 muốn chứng nhận được quy chuẩn thì phải do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định, còn đơn vị thứ 3 muốn chứng nhận tiêu chuẩn thì đơn vị đó phải được chứng nhận ISO/ICE GUIDE 65:1996
  • Quy chuẩn do cơ quan quản lý ban hành, tiêu chuẩn do tổ chức ban hành.