Gạch bê tông của Công ty BMC Đồng Nai được Vinacontrol cấp chứng nhận hợp quy

Gạch bê tông của Công ty BMC Đồng Nai được Vinacontrol cấp chứng nhận hợp quy

Gạch bê tông của Công ty TNHH VLXD và Xây lắp Thương mại BMC được Vinacontrol cấp chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD.

Ngày 06/01/2017 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol đã cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho các sản phẩm Gạch bê tông của Chi nhánh Công ty TNHH MTV VLXD và Xây lắp Thương mại BMC Đồng Nai . Có được chứng nhận hợp quy này Chi nhánh Công ty TNHH MTV VLXD và Xây lắp Thương mại BMC Đồng Nai đã chứng minh được các sản phẩm Gạch bê tông do mình sản xuất luôn đạt chất lượng theo quy định của nhà nước và thị trường. Sản phẩm Gạch bê tông nằm trong 10 nhóm sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng. Vinacontrol là tổ chức được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy cho 10 nhóm sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng này.

Xin chúc mừng Chi nhánh Công ty TNHH MTV VLXD và Xây lắp Thương mại BMC Đồng Nai

Chung nhan hop quy gach be tong - BMC

Share this post

There are no comments yet