Gạch bê tông Hảo Phát được Vinacontrol cấp ISO 9001 và hợp quy

Gạch bê tông Hảo Phát được Vinacontrol cấp ISO 9001 và hợp quy

Ngày 16/06/2017 Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm gạch bê tông (gạch không nung) của Công ty TNHH MTV Hảo Phát.

Thông qua chứng nhận ISO 9001:2015QCVN 16:2014/BXD Công ty TNHH MTV Hảo Phát đã chứng minh được sản phẩm gạch bê tông của mình luôn đạt quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật quy định.

Sản phẩm gạch bê tông (gạch không nung) nằm trong 10 nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng. Vinacontrol là trung tâm chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận sản phẩm Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2014/BXD, ngoài ra Vinacontrol còn là tổ chức chứng nhận các Hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001. Các chứng nhận của Vinacontrol được chấp nhận trên toàn thế giới. Vinacontrol đã chứng nhận cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường như Mỹ, EU…

QCVN 16 Hao Phat

ISO 9001 Hao Phat

Share this post

There are no comments yet