Gạch Vina đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Gạch Vina đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 03/06/2015 Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho Công ty CP gạch Vina. Các sản phẩm gạch bê tông (gạch không nung) của Công ty CPgạch Vina đã được chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng và được gắn dấu CR khi lưu thông trên thị trường. Công ty CP gạch Vina là một trong những đơn vị sản xuất gạch bê tông (gạch không nung) lớn nhất trong thị trường miền Nam.

Gạch bê tông là sản phẩm nằm trong 10 nhóm Vật liệu xây dựng cần phải chứng nhận hợp quy QCVN 16:2014/BXD theo quy định của Bộ Xây dựng, Vinacontrol là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận cho 10 nhóm Vật liệu xây dựng.

Nếu bạn quan tâm tới các sản phẩm đạt quy chuẩn của Công ty CP gạch Vina bạn có thể liên hệ theo địa chỉ:

Công ty CP gạch Vina
48 ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 06503 515 616 (gặp Sơn)
Web: www.gachvina.com

vina

Share this post

There are no comments yet