Kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng

1.Khái niệm kiểm định chất lượng:

Kiểm định chất lượng là hạng mục kiểm tra tự nguyện dựa theo yêu cầu của khách hàng. Kiểm định chất lượng là công tác kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm dựa vào tiêu chí của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn. Ví dụ như kiểm tra tình trạng của một thiết bị…

Kiểm định chất lượng sản phẩm cũng có thể là hạng mục đánh giá sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn

kiem dinh chat luong

2. Đơn vị nào có chức năng kiểm định chất lượng:

Vinacontrol là đơn vị có chức năng và khả năng tiềm lực để cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng.

3. Khi nào thì kiểm định chất lượng:

Thực hiện kiểm định chất lượng khi:
– Cảm thấy không yên tâm về sản phẩm
– Khi muốn minh chứng về chất lượng sản phẩm
– Khi có sự tranh chấp hay bất đồng quan điểm về chất lượng sản phẩm

4. Chi phí kiểm định chất lượng:

Chi phí của việc kiểm định chất lượng phụ thuộc vào số lượng, công năng, tính phức tạp và các phương pháp thử nghiệm.

Hãy liên hệ Vinacontrol để được tư vấn thêm

Share this post

There are no comments yet