Kiểm định thiết bị áp lực

Kiểm định thiết bị áp lực

Các loại thiết bị áp lực cần kiểm định

  • Kiểm định máy nén khí
  • Kiểm định bình khí nén
  • Kiểm định bình áp lực
  • Kiểm định bồn bể áp lực
  • Kiểm định bồn chứa khí

Vì sao phải kiểm định các thiết bị áp lực:

Vì việc kiểm định các thiết bị áp lực là quy định bắt buộc của nhà nước và vì sự an toàn cho người sử dụng

Quy trình kiểm định thế nào ?

Kiểm định thiết bị áp lực theo quy trình của nhà nước ban hành, xem quy trình tại đây

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Share this post

One comment