Sản phẩm ống uPVC của CTM đạt quy chuẩn của Bộ Xây dựng

Sản phẩm ống uPVC của CTM đạt quy chuẩn của Bộ Xây dựng

Ngày 12/10/2016 Tổ chức chứng nhận Vinacontrol đã tổ chức trao chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho Công ty TNHH Sản xuất nhựa và Thương mại CTM, qua đó các sản phẩm ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Polyvinyl clorua không hóa dẽo (ống U-PVC) của Công ty TNHH Sản xuất nhựa và Thương mại CTM đã được chứng nhận đạt các yêu cầu theo Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng, từ đây các sản phẩm này khi lưu thông trên thị trường sẽ được mang dấu chứng nhận CR số hiệu QRCM0298.

Sản phẩm ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Polyvinyl clorua không hóa dẽo (ống U-PVC) nằm trong 10 nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng có quy định phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD. Vinacontrol là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận cho 10 nhóm sản phẩm này.

Nếu bạn quan tâm tới sản phẩm ống U-PVC của Công ty TNHH Sản xuất nhựa và Thương mại CTM thì liên hệ theo địa chỉ:

Công ty TNHH Sản xuất nhựa và Thương mại CTM
Văn phòng và nhà máy: Số 20, ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Điện thoại: 088534652

quy-chuan-ctm

Share this post

There are no comments yet