Sản phẩm sứ Viglacera đạt quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Sản phẩm sứ Viglacera đạt quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 05/08/2015 Vinacontrol Cert đã tiến hành trao chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho Công ty sứ Viglacera chi nhánh Bình Dương. Có được chứng chỉ này là sự cố gắng của toàn bộ tập thể Công ty sứ Viglacera, từ đây tất cả các sản phẩm sứ vệ sinh của Công ty sứ Viglacera đã được chứng nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD và các sản phẩm sứ của Viglacera khi lưu thông trên thị trường sẽ được gắn dấu phù hợp quy chuẩn (dấu CR).

Nếu bạn quan tâm tới các sản phẩm sứ vệ sinh của Viglacera xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Sứ Viglacera Bình Dương
Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0650 3710 803

Sứ vệ sinh là sản phẩm nằm trong 10 nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng có quy định bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2016/BXD. Vinacontrol Cert là thành viên của Tập đoàn Vinacontrol được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy cho 10 nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng.

chung-chi-hop-quy-viglacera

Share this post

There are no comments yet