Sơn NANO SHIELD đạt Quy chuẩn của Bộ Xây dựng

Sơn NANO SHIELD đạt Quy chuẩn của Bộ Xây dựng

Ngày 17/06/2015 Vinacontrol đã tiến hành trao chứng chỉ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD  cho Công ty Cổ phần Nano Shield Việt Nam. Như vậy các sản phẩm sơn nhũ tương mang thương hiệu JKYCOLOR và PRIME COLOR đã được chứng nhận đạt các yêu cầu của Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và được mang dấu CR khi lưu thông ngoài thị trường.

Các bạn quan tâm tới các sản phẩm Sơn đạt quy chuẩn của Công ty Cổ phần Nano Shield Việt Nam thì liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Nano Shield Việt Nam
Tổ 7, khu 2, Thị trấn Tới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Đt: 0333692568

hop-quy-nano-shield

Share this post

There are no comments yet