Tag - chứng chỉ haccp

Tháng Ba 2016

Chứng nhận HACCP

1.Tổng quan về HACCP: HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay “hệ thống phân tích, xác định và tổ [...]