Tag - chứng nhận hợp quy kính

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy kính

1.Vì sao kính phải cần chứng nhận hợp quy theo Thông tư 15/2014/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD ? Vì kính xây dựng là nhóm sản phẩm nằm trong quy định của Thông tư 15/2014/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD, do đó cần phải thực hiện [...]

Vinacontrol được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy kính

  Ngày 25/12/2015 Bộ Xây dựng chỉ định cho Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (gọi tắt là Vinacontrol Cert) thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho nhóm sản phẩm kính xây dựng theo [...]