Tag - chứng nhận hợp quy thang máy

Tháng Mười Một 2016

Công ty Thang máy Gia Định được cấp chứng chỉ QCVN 02/2011/BLĐTBXH và ISO 9001:2015

Chúc mừng Công ty TNHH Thang máy Gia Định  được cấp chứng chỉ sản phẩm phù hợp quy chuẩn QCVN 02/2011/BLĐTBXH và Hệ thống quản lý ISO 9001:2015 Ngày 27/10/2016 Công ty TNHH Thang máy Gia Định đã được Vinacontrol Cert cấp chứng chỉ phù [...]

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy thang máy

Theo quy định của Cục An toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì thang máy cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2011/BLĐTBXH. 1. Vì sao thang máy cần chứng nhận hợp quy [...]