Tag - chứng nhận sản phẩm

Tháng Ba 2016

Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

1. Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn là gì ? Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn là chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn. Ví dụ: Chứng nhận sản phẩm cửa nhựa uPVC phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7451:2004. Chứng nhận [...]