Tag - công bố hợp quy sơn

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy sơn

1.Các loại sơn phải chứng nhận hợp quy: Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD thì tất cả các loại sơn sau đây đều phải chứng nhận hợp quy: Nhóm sơn tường dạng nhũ tương Nhóm sơn Epoxy Nhóm sơn Alkyd Sản phẩm sơn đều phải chứng [...]