Tag - hợp kim nhôm

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy nhôm, hợp kim nhôm định hình

Theo thông tư 15/2014/TT-BXD và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD thì nhôm và hợp kim nhôm định hình là những sản phẩm phải kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy. 1.Đơn vị nào phải chứng nhận hợp quy nhôm và [...]