Tag - hướng dẫn xây dựng iso 14001

Tháng Ba 2016

Chứng nhận ISO 14001

1. Giới thiệu ISO 14001 ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các [...]