Tag - hướng dẫn xây dựng iso 22000

Tháng Ba 2016

Chứng nhận ISO 22000

1. Đôi nét về ISO 22000 Là hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, có cấu trúc tương tự như ISO 9001:2000 và được dựa trên nền tảng của 7 nguyên tắc HACCP & các yêu cầu chung của hệ thống [...]