Tag - kiểm định nồi hơi

Tháng Ba 2016

Kiểm định nồi hơi, lò hơi

1/ Kiểm định là gì? - Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn [...]