Tag - kiểm định thang cuốn

Tháng Ba 2016

Kiểm định thang máy, thang cuốn

1. Thế nào là kiểm định: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn [...]