Tag - kiểm định thang máy

Tháng Ba 2016

Kiểm định thang máy, thang cuốn

1. Thế nào là kiểm định: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn [...]

Chứng nhận hợp quy thang máy

Theo quy định của Cục An toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì thang máy cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2011/BLĐTBXH. 1. Vì sao thang máy cần chứng nhận hợp quy [...]