Tag - kiểm tra chất lượng

Tháng Ba 2016

Kiểm định chất lượng

1.Khái niệm kiểm định chất lượng: Kiểm định chất lượng là hạng mục kiểm tra tự nguyện dựa theo yêu cầu của khách hàng. Kiểm định chất lượng là công tác kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm dựa vào tiêu chí của Tiêu [...]