Tag - kiểm tra chất lượng kính hàn nhập khẩu

Tháng Tám 2017

Chứng nhận hợp quy kính hàn, mặt nạ hàn

Ngày 14/03/2017 Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội chỉ định đánh giá cấp chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ Lao [...]